The dragon strikes: lessons from the Wenchuan earthquake.

Chen G, Lai W, Liu F, Mao Q, Tu F, Wen J, Xiao H, Zhang JC, Zhu T, Chen B, Hu ZY, Li RM, Liang Z, Nie H, Yan H, Yang BX, Du Q, Huang WX, Jiang YW, Kwan AS, Song L, Wu CM, Xiang T, Xu HW, Lau WB, Song HB, Wen CB, Yao ZH, Zhang L, Zeng J, Dai YE, Lopez BL, Zheng JQ, Zhou J, Christopher TA, Ma XL, Yu H, Xu LL, Guo Q, Song ZP, Volinn E, Kryger K, Cao Y, Ge H, Liu H, Luo CZ, Tao W, Zuo YX, Liu J. The dragon strikes: lessons from the Wenchuan earthquake. Anesth Analg. 2010 Mar 1; 110(3):908-15.

View in: PubMed