Stereochemical mechanisms of tRNA methyltransferases.

Hou YM, Perona JJ. Stereochemical mechanisms of tRNA methyltransferases. FEBS Lett. 2010 Jan 21; 584(2):278-86.

View in: PubMed